Velkommen til Huser!

Velkommen til Huser! Vi holder til i naturskjønne omgivelser på en av Huser-gårdene på Asmaløy, Hvaler. Vi er et familiebasert tiltak som huser et bo- og omorgstilbud samt skole og arbeidspraksis/arbeidstreningstilbud for ungdom der Barnevernet og NAV er oppdragsgivere. Ungdommen har tilbud om mange ulike aktiviteter i tilknytning til gården. Gården har egen stall med flotte ridehester. Det er også tilbud om for eksempel snekring og annet gårdsarbeid. Gården ligger ved sjøen med gode muligheter til for eksempel windsurfing, båtliv og fiske.


For å oppnå høy kvalitet på tilbudet er kompetanse et nøkkelord. Det innebærer at vi har utdannede pedagoger med lang erfaring i tillegg til fagkompetanse innenfor for eksempel snekring og ridning. For å sikre topp kvalitet har gården utviklet et kvalitetssystem basert på EQUASS (European Quality in Social Services). Dette innebærer blant at det holdes regelmessige brukersamtaler, at ansatte får faglig påfyll og utvikling, og at man bruker ekstern kompetanse for å veilede virksomheten.

Siden starten i 2003 har vi lagt stor vekt på å utvikle gårdens spesielle egenskaper som læringsarena. Nyere forskning viser at gården kan være et glimrende utgangspunkt som læringsarena og pedagogisk virkemiddel. Dyr trenger omsorg, trening og stell. Dette gir en naturlig struktur i hverdagen. Stell av hest og ridning som er pedagogisk tilrettelagt kan gi mestringsopplevelser og styrket selvtillit. Samtidig kan samspillet med hest være en god hjelp for å utvikle sosial kompetanse. Ungdommen tar del i gårdens virksomhet på en naturlig måte sammen med voksne.

Gården har et totalt areal på om lag 100 dekar bestående av jordbruksareal og beiter samt noe utmark. I tillegg lånes arealer på omtrent samme størrelse. På gården er det våningshus og tre driftsbygninger. I forhold til bosituasjonen til ungdommen bruker vi rom i tilknytning til våningshuset samt leiligheter i egen driftsbygning på tunet. I denne driftsbygningen (240m2 flate) er det 4 romslige leiligheter. To leiligheter har to soverom, en har et soverom pluss hems, mens den tredje har ett soverom. Leilighetene har egne kjøkken, bad med flisbelagte oppvarmede gulv, dusj og vaskemaskin. Alle leilighetene har Internett og TV-tilkobling. Vi har fellesrom og et lite helsestudio i tilknytning til leilighetene. I første etasje bygges for tiden kontorer, seminarrom samt fellesarealer for aktivitet.

Vi har en ny stall på 260m2 i grunnflate med plass til 15 hester. Vi har også hund, katt og kanin. Hestene på gården brukes til ridesport, dvs. feltritt, sprang og dressur. Gården har egen ridebane. På gården produseres høy både på egne og lånte arealer. Vi bruker å få ett eller flere føll i året. Føllene er populære blant ungdommen på gården. Området er meget godt egnet til hestehold med milde vintrer og sandholdig jord. Et nyoppført driftsbygg huser maskiner og utstyr samt håndtering av flis og møkk.

For tiden har vi fem fokusområder for aktivitet på gården:
  • Hestedrift og ridning
  • Kombinasjon sjø og gårdsdrift (fiske, høyproduksjon etc.)
  • Bygg (snekring, muring osv.)
  • Fysisk fostring (kosthold og trening)
  • Gårdsbarnehage. Print artikkel Skriv ut artikkelen

Nyttig informasjon:

eQuass-sertifisert
(15.1.2015)

Full fart på Huser!
Nå har Huser Gård fått et topp moderne ridehus med  to nye staller og alle fasiliteter!  Tilknyttet ridehuset finnes konferanserom med kjøkken, samt to bad med dusj.  Her benyttes konferanserom til møtevirksomhet, skolearbeid og veiledning for øvrig.  Ridehallen brukes til skolering av hester og ryttere gjennom hele året uavhengig av værforhold.

Vi har også satt opp ny løsdrift for unghester.  I løsdriften er det plass til 5-6 unghester. Noe av konseptet på gården er å drive litt med oppdrett og videreutdanne våre hester.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS