Bo og omsorg

"Det finnes ingen håpløse mennesker, kun håpløse situasjoner"Vår virksomhet er rettet mot ungdom (gutter og jenter) i alderen 13-23 år som har behov for endret bo- og omsorg- og opplæringstilbud. Plasseringens lengde avhenger av behovet for den enkelte ungdom, ut i fra hva som er formålet og hensiktsmessig med plasseringen.

Vi er naturligvis opptatt av sammensetningen av ungdomsgruppen, og vil alltid nøye vurdere vi kan gi den enkelte ungdom et godt tilbud.


Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS