Bo og omsorg

"Deltakelse i egen utvikling er en forutsetning for å fremme individuell vekst"For ungdommen

Informasjonsbrosjyre for bruker av bo-og omsorg

Før du flytter inn i vårt tiltak lages en plan for oppholdet, hvor det står noe om hva vi sammen skal jobbe med. Det vil også bli laget en samværsplan, hvor det står noe om hvor ofte du skal være sammen med dine pårørende. Vi vil invitere deg og dine pårørende til et besøk, slik at du kan få informasjon om hvordan det er der hvor du skal bo, og slik at du får hilse på familien og de ansatte.

På gården er det tilbud om mange aktiviteter. Vi har for eksempel topp ridehester, og det gis undervisning/opplæring som tilrettelegges for hver enkelt. Vi har også tilbud om snekring, landbuksvirksomhet og trening/kosthold. Aktivitetene skjer sammen med voksne, og eventuelt andre ungdom. Det er også lagt til rette for flere fritidsaktiviteter, for eksempel windsurfing, båtliv og fiske. Vi prøver alltid å finne et tilbud tilrettelagt for den enkeltes interesser. Tidligere har vi for eksempel lagt til rette for dansing med instruktør og kunstmaling sammen med etablert kunstner.

Det er bare 5 minutter gangavstand til et godt kollektivtilbud med blant annet flere daglige bussavganger til Oslo. Det er kun et par km. til grendeskole, kunstgressbane og stor idrettshall. Ballbinge for fotball og basketball ligger i nærheten. Videregående skoler finnes i Fredrikstad.

Ungdommene som flytter inn får eget rom. Etter en tid, og avhengig av alder og modenhet, vil ungdommen etter hvert kunne flytte ut i egen romslig leilighet. Her er det tilgang på TV og internett. Det å kunne bo i egen leilighet gir viktig læring før voksenlivet starter. For ungdom kan det også være viktig med god plass, noe man får i egen leilighet.

Ungdommenes behov skal være i fokus. Ungdommene må ses i forhold til nettverket rundt dem, det vil si familie, skole, fritidsaktiviteter og hjelpeapparatet rundt den enkelte ungdom. Beboerne skal sikres deltakelse og innflytelse i saker som tiltakets daglige rutiner og gjøremål, felles fritidsaktiviteter og lignende. På gården er det daglige morgenmøter slik at ungdommen er med på å påvirke hvordan dagen skal legges opp. Vi ønsker at ungdommen skal delta i løsning av sine egne problemer, og å få informasjon om sine muligheter.

For å sikre medvirkning fra ungdommens side har vi regelmessige brukermøter både med en på gården og med ekstern veileder.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS