Bo og omsorg

”Å møte mennesker er som å være på skattejakt, det er noe spennende og fint å finne i alle” Liv Rosmer FisknesFor pårørende

Vi arbeider aktivt med familie- og nettverksperspektivet til ungdommene, og bruker de positive ressursene som ligger i disse systemene til barnas beste. Pårørende er våre viktigste samarbeidspartnere. Ungdommen er hos oss en kort tid, mens de pårørende vil være i barnets liv også etter at tiltaket er avsluttet. Samarbeidet er basert på de enkelte familienes behov. De fleste ønsker jevnlig informasjon om ungdommen. For noen vil veiledning før og etter samvær være viktig. Andre har behov for mer avstand i perioder.

Når ungdommen kommer til oss er det viktig at vi får god informasjon om ungdommen. Vi vil derfor fylle ut et skjema som sier noe om hvordan du/dere og barnevernet vurderer ungdommen. Med dette som utgangspunkt vil det i løpet av de første ukene utarbeides en utredning om ungdommen som vi kan bruke i det videre arbeidet.Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS