Bo og omsorg

”Sett pris på menneskene slik de er - det finnes ingen andre” Phil BosmansAkuttplassering

Målsettingen for slike plasseringer vil være å yte bistand til ungdommen og dens familie i en krisesituasjon.

Bistand gis i form av et oversiktlig og godt omsorgstilbud med en forsvarlig bemanning. Oppholdet vil vektlegge konfliktløsning, kriseintervensjon, hjelp til å skaffe seg oversikt over situasjonen, og motiveringsarbeid. Det vektlegges et tett samarbeid med familie, nettverk og andre hjelpeinstanser, slik at man raskt kan forberede overføring til annet tiltak eller tilbakeføring til hjemmet. Ungdommer som tas inn til kortere plasseringer vil være underlagt de samme regler og rutiner som ungdommene ved tiltaket for øvrig.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS