Bo og omsorg

”Ungdommen hadde vært en idealtilstand om den bare hadde kommet litt senere”Ettervern

Etter avtale med respektive fagteam og ungdommen kan vi legge til for ettervernstiltak som tar sikte på og fortsatt dekke ungdommens behov for omsorg, opplæring og behandling etter endt opphold ved tiltaket.

Målsetningen med ettervernsarbeid og oppfølging av ungdommer i tilrettelagte tiltak, er at ungdommen skal selvstendiggjøres i en slik grad at ungdommen selv skal være i stand til å takle hverdagens utfordringer, og å fungere i samfunnet som en voksenperson etter de krav og normer samfunnet har. Hvordan en ungdom skal nå målet om å være selvstendig nok til å klare seg på egenhånd er ikke fastlagt på forhånd. Dette fordi den enkelte ungdom trenger et tilrettelagt opplegg som ivaretar den enkeltes behov for individuell oppfølging.

For at overgangen ikke skal bli for stor, kan ungdommen beholde arbeidspraksis på gården i en periode etter at han eller hun har flyttet i leilighet utenfor tiltaket. Vi tilbyr arbeidstrening i samarbeid med NAV. Dette kan være et viktig springbrett for en alminnelig jobb eller som praksis for senere skolegang. Det gir oss dessuten en naturlig arena for ettervernarbeidet.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS