Dagtilbud

”Målet med arbeid er å vinne fritid” AristotelesMålgruppe

Målgruppen er ungdom i alderen 13-25 år som trenger et tilrettelagt tilbud. Arbeidstilbudet/praksis utarbeides i samarbeid med skole, NAV og/eller barneverntjenesten. Tilbudet er rettet både mot ungdom som bor på gården og ungdom som bor andre steder.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS