Dagtilbud

”Det er ikke det mennesket erverver gjennom sitt arbeid som er dets egentlige lønn, men derimot hva det blir gjennom det” John RuskinMålsetting og faglig tilnærming

Huser Gård tilbyr arbeidstrening og praksis i forhold til skole og utdanning. I samarbeid med oppdragsgiver vil vi starte med å foreta en kartlegging av hver enkelt bruker. Her vil vi evaluere individets ressurser og interesser i samarbeid brukeren og oppdragsgiver, og eventuelt skole. Ut fra dette vil vi legge til rette for individuelt tilpasset arbeid/praksis gjennom en individuell opplæringsplan. Den individuelle planen må til enhver tid evalueres ut i fra brukerens behov. Oppdragsgiver holdes kontinuerlig oppdatert om utvikling i forhold til oppsatt plan.

Gjennom arbeidstreningen/praksis skal ungdommen sikres muligheter for personlig utvikling og en meningsfull tilværelse. Gjennom arbeidstreningen vil vi å gi brukeren mestringsopplevelser gjennom sosial trening og tilrettelagt arbeid/praksis. Brukeren vil få svært tett oppfølging. Vi kan tilby opplæring innenfor flere forskjellige områder . Det kan være naturlig for brukeren å prøve forskjellige tilbud for å finne frem til egne interesser.

Vi er svært opptatt av at hver enkelt bruker skal ta del i sin egen situasjon og utvikling. Gjennom kvalitetssystemet sikres brukernes innflytelse. Vi har jevnlige brukersamtaler. Disse gjennomføres av oss på gården, mens brukerundersøkelser gjennomføres av ekstern veileder. Gjennom å bruke ekstern veileder får brukerne også muligheten til å ta opp forhold de synes er vanskelige å ta opp med menneskene de omgås daglig.


Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS