Dagtilbud

”Det er noe ved hestens ytre som gjør godt for menneskets indre”Hestedrift og ridning

På stallen er det normalt 10-20 hester. Noen få hester eies og ris av lokal ungdom, mens øvrige hester er eid av Stall Huser. Hestene brukes til sprangridning, feltritt og dressur. Dette er ridehester skolert for konkurranseridning. Ungdommen er med på å stelle, fore og ri hestene. I tillegg til rideinstruksjon får ungdommene grunnleggende opplæring i hestehold. Nivået på opplæringen tilpasses den enkeltes forutsetninger.

På stallen er det topp ridehester. Sammen med kompetanse innen opplæring og konkurranseridning innebærer det at ungdommen får god progresjon. Ridehestene gir dessuten status blant annen ungdommen i nærmiljøet.

Stell av hest og ridning som er pedagogisk tilrettelagt kan gi mestringsopplevelser og styrket selvtillit. Samtidig kan samspillet med hest være en god hjelp for å utvikle sosial kompetanse. Hestehold krever forpliktelser og ansvar samtidig som det er en kilde til rekreasjon og glede. Ridning gir fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS