Dagtilbud

”Du må så før du høster”Kombinasjon sjø og gårdsdrift

På gården produseres blant annet gress. Beiter skal gjerdes inn og trenger vedlikehold. Dyrene må fòres til faste tider. Maskiner må repareres og vedlikeholdes. Her gis innføring i mer tradisjonelt landbruk. Siden gården er beliggende på Hvaler vil vi også gjerne kombinere med naturlige aktiviteter i forbindelse med sjø. Fiske- og hummerfiske er her naturlige aktiviteter.

Med den nye Nasjonalparken delvis beliggende på gården er det sterkt fokus på gjengroing. Gjennom beitedyr vil gjengroing hindres slik at verneverdige planter kan bevares. Brukerne vil derfor bidra til svært samfunnsnyttig aktivitet som omgivelsene vil legge merke til. Brukerne vil også få en innføring i det lokale plante, sjø- og fugleliv som man gjennom Nasjonalparken ønsker å bevare.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS