Hest

"Vi legger vekt på å gi hestene variert trening fra unge år"Stall Huser og Våre hester

Stall Huser avler og utdanner hester til sprang, felt og dressur. Målet er å utvikle hester av topp kvalitet. Hestene gjennomgår grundig skolering og får god medisinsk oppfølging.

Vi legger vekt på å gi hestene variert trening fra unge år. Fra de er føll passer vi på at hestene får grunnleggende læring gjennom vår håndtering av dem. Vi gir også hestene variert trening. For eksempel ris hestene jevnlig i sjøen. Unghester trenes i feltritt. Dette gjelder også hester som senere skal trenes for sprang og dressur.

På Huser er det optimale forhold for hestehold. Sandholdig jord bidrar til gode bunnforhold. Milde vintrer er også en fordel.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS