Kvalitet

”For å oppnå gode resultater må det arbeides kontinuerlig med kvalitetssikring”Kvalitet


Kvalitetssikring

Vår oppgave er å tilpasse behandlingen ut i fra individets erfaring, behov og muligheter. T systematisk kvalitetsarbeide er derfor påkrevd. Vi har høye ambisjonene og vårt kvalitetssystem blir kontinuerlig videreutviklet. I kvalitetssystemet innarbeides blant annet synspunkter fra oppdragsgivere, samarbeidspartnere, brukere og våre egne ansatte.

Vi har utviklet et kvalitetssystem basert på EQUASS (European Quality in Social Services) som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester. I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Gjennom kvalitetssystemet settes det krav til rapportering, brukermedvirkning, oppfølging av egne ansatte, ekstern veiledning osv.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS