Kvalitet

”Det skal være trygt å delta i aktivitetene”HMS

Arbeid og fritidsaktiviteter på gård kan være risikofylt. Det er derfor viktig å ta arbeidet med HMS seriøst. HMS er omfattet som en del av selskapets styringssystem. Her er for eksempel prosedyrer for hvordan krisesituasjoner som overgrep eller brann skal håndteres. HMS-systemet omfatter også for eksempel arbeid på gården. Hensikten er at aktiviteten skal foregå på en mest mulig forsvarlig måte. Samtidig skal man vite hva man skal gjøre når en krise er et faktum.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS