Page not found

Nyttig informasjon:

eQuass-sertifisert
(15.1.2015)

Full fart på Huser!
Nå har Huser Gård fått et topp moderne ridehus med  to nye staller og alle fasiliteter!  Tilknyttet ridehuset finnes konferanserom med kjøkken, samt to bad med dusj.  Her benyttes konferanserom til møtevirksomhet, skolearbeid og veiledning for øvrig.  Ridehallen brukes til skolering av hester og ryttere gjennom hele året uavhengig av værforhold.

Vi har også satt opp ny løsdrift for unghester.  I løsdriften er det plass til 5-6 unghester. Noe av konseptet på gården er å drive litt med oppdrett og videreutdanne våre hester.

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS